Monday, July 5, 2010


המגוון הגדול בארץ לתכשיטי קבלה, וברכה
בעיצוב יחודי בקו אופנתי ובעלי מוטיבים יהודיים
ניתן להתרשם מאתר הבית של אור עיצובים ולקבל פרטים נוספים