Friday, December 14, 2007


תכשיטים - תכשיטים עם מוטיבים יהודיים, תכשיטים ככלי עזר לריפוי מגוון רחב של תכשיטים עם סמלים מתוך הקבלה

להגנה מעין הרע , להצלחה, אושר ועושר, פיריון , נישואים פרנסה ועוד... באתר ניתן

לקבל אינפורמציה ולרכוש את התכשיטים במחירים ללא תחדות!! ובבטחון מלא
Kabbalah & Jewish Jewelry Store


Sunday, November 4, 2007

תכשיטים - תכשיטי יהדות וסמלים מתוך היהדות והקבלה
תכשיטי כסף בסגנון יהדות -תכשיטים המשולבים בפסוקים וברכות מהתנך צרופים מהקבלה כל סוגי המתכות לתכשיטנו סגולות לשמירה והגנה כולם עבודת יד אומן .

תכשיטים קוסמיים מרהיבים ביופיים ובעלי משמעות עמוקה. בקטגוריית תכשיטים יהודיים תמצאו תכשיטים בעלי סמליות יהודית ייחודית!

תכשיטים המושפעים מתפיסות שונות כגון יהדות, קבלה, בודהיזם וגיאומטריה קדושה

ניתן לרכוש תכשיטי קבלה ויהדות באתר הבית :
http://www.or-jewelry.com